Gade - sogn i København

AmagergadeSogn
1880Vor Frelser
1890Vor Frelser
1906Christians
1906Vor Frelser
1916Christians
1916Vor Frelser
1940Christians
Amagergade hører til
Christianshavn kvarter
Strandkvarter