Gade - sogn i København

SpidsloddenSogn
1940Kastrup