Gade - sogn i København

BuntmagervejSogn
1940Kapernaum