Gade - sogn i København

FrugtparkenSogn
1940Vangede