Gade - sogn i København

LandfogedvejSogn
1940Bispebjerg - Grundtvigskirken
1940Kapernaum