Gade - sogn i København

SigbritsalleSogn
1906Sundby
1916Sundby
1940Højdevang