Gade - sogn i København

HildursgadeSogn
1940Aldersro
Hildursgade
Før 1928 se også Dyvekevej