Gade - sogn i København

BrydesalleSogn
1916Sundby
1940Sundby