Gade - sogn i København

LidemarksvejSogn
1940Husum