Gade - sogn i København

SyriensvejSogn
1940Simon Peter