Gade - sogn i København

GlucksvejSogn
1940Frederiksholm