Gade - sogn i København

ItaliensvejSogn
1906Sundby
1916Filip
1940Filip
1940Simon Peter
Italiensvej
Før 1901 se også Rønnealle
Før 1901 se også Østre Mellemvej