Gade - sogn i København

ItaliensvejSogn
1906Sundby
1916Filip
1940Filip
1940Simon Peter
Italiensvej
før 1901 se også Rønnealle
før 1901 se også Østre Mellemvej