Gade - sogn i København

BakkekammenSogn
1940Husum