Gade - sogn i København

PlatanvejSogn
1870Frederiksberg
1880Frederiksberg
1890Frederiksberg
1906Frederiksberg
1916Frederiksberg
1940Frederiksberg