Gade - sogn i København

HomersalleSogn
1940Hvidovre