Gade - sogn i København

BangertsgadeSogn
1880Sankt Stefan
1890Helligkors
1906Helligkors
1916Helligkors
1940Helligkors