Gade - sogn i København

SangfuglestienSogn
1940Ansgarkirken