Gade - sogn i København

SognevejSogn
1940Gentofte