Gade - sogn i København

KansasvejSogn
1940Højdevang
Kansasvej
før 1923 se også Manillavej