Gade - sogn i København

KansasvejSogn
1940Højdevang
Kansasvej
Før 1923 se også Manillavej