Gade - sogn i København

LindgreensalleSogn
1906Nathanael
1916Nathanael
1940Allehelgen