Gade - sogn i København

SmedegadeSogn
1870Sankt Johannes
1880Sankt Johannes
1890Helligkors
1906Helligkors
1916Helligkors
1940Bethlehem
Smedegade hører til
Sankt Annæ Vester kvarter