Gade - sogn i København

BrogadeSogn
1840Vor Frelser
1870Vor Frelser
1880Vor Frelser
1890Vor Frelser
1906Vor Frelser
1916Vor Frelser
Brogade hører til
Købmager kvarter