Gade - sogn i København

DronningemarkenSogn
1940Gentofte