Gade - sogn i København

KastrupalleSogn
1916Kastrup