Gade - sogn i København

HeldbovejSogn
1940Timotheus