Gade - sogn i København

OrdrupdalvejSogn
1940Ordrup