Gade - sogn i København

RisumsalleSogn
1940Rødovre