Gade - sogn i København

AmicisvejSogn
1906Frederiksberg
1916Frederiksberg
1940Frederiksberg