Gade - sogn i København

LivornovejSogn
1940Simon Peter
Livornovej
Før 1925 se også Backersalle