Gade - sogn i København

MygindsvejSogn
1916Absalon
1916Kingo
Mygindsvej
efter 1928 se også Vermundsgade