Gade - sogn i København

MygindsvejSogn
1916Absalon
1916Kingo
Mygindsvej
Efter 1928 se også Vermundsgade