Gade - sogn i København

LandskronagadeSogn
1880Sankt Johannes
1890Sankt Johannes
1906Sion
1916Sion
1940Kildevæld
1940Sion
Landskronagade
Før 1925 se også Adelersborggade