Gade - sogn i København

LorentzensvejSogn
1906Tårbæk
1940Tårbæk