Gade - sogn i København

VindingevejSogn
1940Husum