Gade - sogn i København

IntegadeSogn
1787Sankt Nikolaj
1801Sankt Nikolaj
1840Garnison
1880Holmen
1890Holmen
1906Holmen
1916Holmen
Integade hører til
Øster kvarter
Integade
Efter 1901 se også Lissagade