Gade - sogn i København

RyparkenSogn
1940Lundehus