Gade - sogn i København

StatholdervejSogn
1940Bispebjerg - Grundtvigskirken