Gade - sogn i København

MarskensgadeSogn
1940Sankt Jakob