Gade - sogn i København

MilosvejSogn
1940Simon Peter