Gade - sogn i København

StellavejSogn
1940Rødovre