Gade - sogn i København

JydeholmenSogn
1940Vanløse