Gade - sogn i København

BanebrinkenSogn
1940Bispebjerg - Grundtvigskirken