Gade - sogn i København

AmmentorpsvejSogn
1940Dyssegård