Gade - sogn i København

StenhuggervejSogn
1940Kapernaum