Gade - sogn i København

GartnerivejSogn
1940Lundehus