Gade - sogn i København

LangebroSogn
1840Vor Frelser