Gade - sogn i København

LangebrogadeSogn
1840Vor Frelser
1870Vor Frelser
1880Vor Frelser
1890Vor Frelser
1906Christians
1916Christians
1940Christians