Gade - sogn i København

BryggergadeSogn
1940Aldersro