Gade - sogn i København

PriorvejSogn
1940Mariendal
Priorvej
Før 1928 se også Randersvej