Gade - sogn i København

PriorvejSogn
1940Mariendal
Priorvej
før 1928 se også Randersvej