Gade - sogn i København

PlantagevejSogn
1940Vangede