Gade - sogn i København

KejsergadeSogn
1787Helligånd
1801Helligånd
1840Helligånd
1870Helligånd
1906Helligånd
1916Helligånd
1940Helligånd
Kejsergade hører til
Vester kvarter